دکتر حمید رضا مستفید

پیش ثبت نام دوره آموزش عربی

پیش ثبت نام دوره آموزش عربی برای تشخیص به حد نصاب رسیدن کلاس‌ها لازم است. برای انجام پیش ثبت نام، فرم زیر را تکمیل و دوره یا دوره‌های مورد نظر خود را انتخاب کنید. پس از رسیدن کلاس به حد نصاب برگزاری (۷ نفر)، برای انجام ثبت نام قطعی، اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ لذا لازم است اطلاعات تماس خود را به صورت دقیق وارد کنید.

تذکر مهم:

 1. پیش از اقدام به پیش ثبت نام، لازم است صفحۀ معرفی آموزش عربی را مطالعه بفرمایید.
 2. در مورد دورۀ آموزش قواعد عربی، اگر نیاز به فراگیری مباحث تدریس‌شده در ترم‌های قبل دارید، از جلسات رایگان و غیررایگان موجود در صفحۀ بایگانی آموزش‌ها استفاده فرمایید.
 3. در دورۀ آموزش قواعد عربی، پیش ثبت نام انجام نمی‌شود و فقط ثبت نام در ترم یازدهم قابل انجام است.
 4. در حال حاضر، ترم یازدهم آموزش عربی در حال برگزاری است و اولین جلسه، یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹ برگزار شده است. در صورتی که شما قصد شرکت در همین کلاس را دارید، از طریق این صفحه ثبت نام خود را انجام دهید.
 5. در غیر حالت‌های بالا، فرم پیش ثبت نام را تکمیل بفرمایید تا اگر تعداد داوطلبان به حد اقل ۷ نفر برسد، کلاس آنلاین درس مورد نظر برگزار شود.
 6. از طریق پشتیبانی آنلاین، با ما در ارتباط باشید.

جهت دریافت پیامک‌های مرتبط با ثبت نام، لطفاٌ پیامک‌های تبلیغاتی خود را از حالت مسدود، خارج کنید.

پیش ثبت نام دوره آموزش عربی برای تشخیص به حد نصاب رسیدن کلاس‌ها لازم است. برای انجام پیش ثبت نام، فرم زیر را تکمیل و دوره یا دوره‌های مورد نظر خود را انتخاب کنید. پس از رسیدن کلاس به حد نصاب برگزاری (۷ نفر)، برای انجام ثبت نام قطعی، اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ لذا لازم است اطلاعات تماس خود را به صورت دقیق وارد کنید.

تذکر مهم:

 1. پیش از اقدام به پیش ثبت نام، لازم است صفحۀ معرفی آموزش عربی را مطالعه بفرمایید.
 2. در مورد دورۀ آموزش قواعد عربی، اگر نیاز به فراگیری مباحث تدریس‌شده در ترم‌های قبل دارید، از جلسات رایگان و غیررایگان موجود در صفحۀ بایگانی آموزش‌ها استفاده فرمایید.
 3. در دورۀ آموزش قواعد عربی، پیش ثبت نام انجام نمی‌شود و فقط ثبت نام در ترم یازدهم قابل انجام است.
 4. در حال حاضر، ترم یازدهم آموزش عربی در حال برگزاری است و اولین جلسه، یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹ برگزار شده است. در صورتی که شما قصد شرکت در همین کلاس را دارید، از طریق این صفحه ثبت نام خود را انجام دهید.
 5. در غیر حالت‌های بالا، فرم پیش ثبت نام را تکمیل بفرمایید تا اگر تعداد داوطلبان به حد اقل ۷ نفر برسد، کلاس آنلاین درس مورد نظر برگزار شود.
 6. از طریق پشتیبانی آنلاین، با ما در ارتباط باشید.

جهت دریافت پیامک‌های مرتبط با ثبت نام، لطفاٌ پیامک‌های تبلیغاتی خود را از حالت مسدود، خارج کنید.

پیوند کوتاه: