دکتر حمید رضا مستفید

برنامه رهیافت پیرامون وثاقت قرآن

برنامه رهیافت پیرامون وثاقت قرآن در پاییز سال ۱۳۹۶ از شبکه ۴ سیما به نمایش گذاشته شد. برنامۀ تلویزیونی رهیافت که با محوریت شناخت دین و نحوه سلوک دین‌داری از شبکه چهارم سیما، پخش شد، در ۵ جلسه به موضوع وثاقت قرآن کریم پرداخت.

جلسات این برنامه را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:

جلسه 1

 • جمع‌آوری قرآن در دوران پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) و پس از آن
 • برخی مباحث علوم و معارف قرآنی

بخش اول

بخش دوم

جلسه 2

 • چگونگی کتابت قرآن
 • نشانه ها و احادیث جمع آوری سریع قرآن بعد از وحی
 • شهادتین برخی از نحوه جمع آوری آیات و سوره های قرآن
 • بازه زمانی کتابت قرآن بعد از وحی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم
 • نقل قول های تاریخی و قرائن تاریخی پیرامون جمع آوری قرآن

بخش اول

بخش دوم

جلسه 3

 • مزایای دو دیدگاه جمع‌آوری قرآن (بعد از رحلت و در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم)
 • ناهماهنگی‌های ظاهری در چینش آیات بعد از رحلت حضرت
 • ارتباط اختلاف قرائات با جمع آوری قرآن
 • رویکردهای جمع آوری قرآن
 • روایات قرآن و...

بخش اول

بخش دوم

جلسه 4

 • بررسی گونه‌های مختلف قرائات و فهم‌های مختلف از آن‌ها
 • نگرش‌های مختلف در نزول قرآن
 • نحوۀ نگارش قرآن
 • اختلاف نگرش شیعه و سنی در مورد جمع آوری قرآن کریم

بخش اول

بخش دوم

جلسه 5

 • تاثیرگذاری نقطه‌گذاری و اعراب‌گذاری بر وثاقت قرآن
 • قرائات مورد تأیید شیعه
 • دیدگاه شیعه در بارۀ قرائات قرآن کریم
 • دلیل شهرت برخی قرائات نسبت به دیگر قرائات
 • رسم الخط های مختلف قرآن کریم

بخش اول

بخش دوم

پیوند کوتاه: