دکتر حمید رضا مستفید

یادداشت ها

یادداشت ها و مطالب اینجانب را در این صفحه مشاهده می‌کنید:

۲۰ دی ۱۳۹۸
آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید

معنای دقیق کلمۀ فلح در قرآن کریم

معنای دقیق کلمۀ فلح در قرآن کریم «به مقصود دست یافتن و موفق شدن» است: «المفلح: الفائز بالبُغیَة» (ك)؛ «… فَلَقَد اَفلَح من كان عَقَلَ، اَی ظَفَرَ بحاجته» (مج). «الفَلاحُ: الظّفَرُ و اِدراك بغیة» (را)، «وَ قَد اَفلَحَ الیَومَ مَنِ استَعلی اَی قد فاز بالمطلوب من غلب» (سی، ذیل: ۶۴ طه)؛ مثلا: طه حسین در […]
۲۰ دی ۱۳۹۸
آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید

معنای دقیق کلمۀ رب در قرآن کریم

معنای دقیق کلمۀ رب در قرآن کریم «مالک و صاحب اختیار» است: «رب کل شیء: مالکه» (صح، ل)، «الرَّبُّ: هو اللّه عزّ و جلّ، هو رَبُّ كلِّ شی‏ءٍ اَی مالكُه، و له الرُّبوبیَّة علی جمیع الخَلْق، لا شریك له، و هو رَبُّ الأربابِ، و مالِكُ المُلوكِ و الأملاك‏… و یقال: فلانٌ رَبُّ هذا الشی‏ءِ اَی […]

یادداشت ها و مطالب اینجانب را در این صفحه مشاهده می‌کنید:

پیوند کوتاه: