دکتر حمید رضا مستفید

 عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی
مؤلف حاشیۀ لغوی-ادبی «در محضر قرآن کریم»

 

اقتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُم وَهُم فی غَفلَةٍ مُعْرِضون

برای مردم، زمان حسابشان نزدیک شده است،
درحالی‌که آنان در غفلتی روی‌گردان‌اند...

(سوره انبیاء علیهم‌السلام: 1)

 عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی
مؤلف حاشیۀ لغوی-ادبی «در محضر قرآن کریم»

اقتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُم وَهُم
فی غَفلَةٍ مُعْرِضون

برای مردم، زمان حسابشان نزدیک شده است،
درحالی‌که آنان در غفلتی روی‌گردان‌اند...

(سوره انبیاء علیهم‌السلام: 1)

پیوند کوتاه: