دکتر حمید رضا مستفید

آموزش صرف و نحو عربی - دکتر حمید رضا مستفید

 عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی
مؤلف حاشیۀ لغوی-ادبی «در محضر قرآن کریم»


اقتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُم وَهُم فی غَفلَةٍ مُعْرِضون

برای مردم، زمان حسابشان نزدیک شده است،
درحالی‌که آنان در غفلتی روی‌گردان‌اند…

(سوره انبیاء علیهم‌السلام: ۱)

آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید

اقتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُم وَهُم فی غَفلَةٍ مُعْرِضون

برای مردم، زمان حسابشان نزدیک شده است،
درحالی‌که آنان در غفلتی روی‌گردان‌اند…

(سوره انبیاء علیهم‌السلام: ۱)

آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید
آموزش صرف و نحو عربی - دکتر حمید رضا مستفید
پیوند کوتاه: