آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید
آموزش صرف و نحو عربی - دکتر حمید رضا مستفید

 عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی
مؤلف حاشیۀ لغوی-ادبی «در محضر قرآن کریم»


اقتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُم وَهُم فی غَفلَةٍ مُعْرِضون
برای مردم، زمان حسابشان نزدیک شده است،
درحالی‌که آنان در غفلتی روی‌گردان‌اند…
(سوره انبیاء علیهم‌السلام: ۱)

آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید
[vc_single_image image=”2772″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_shadow” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” css_animation=”bounceIn” link=”https://mostafid.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85/%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/%d8%af%d9%88%d8%b1%db%80-15-%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c/” css=”.vc_custom_1627714508317{margin-top: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;}”]
[vc_btn title=”برنامه تلویزیونی وثاقت قرآن” style=”classic” color=”blue” size=”sm” align=”center” css_animation=”flipInX” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fmostafid.ir%2F%25d9%2588%25d8%25ab%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25aa-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586-%25da%25a9%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2585-%25d9%2588-%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25b8-%25d8%25a2%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2581%2F|title:%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%82%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81|target:_blank”]
[vc_btn title=”تفسیر صوتی قرآن کریم” style=”custom” custom_background=”#c75e23″ custom_text=”#ffffff” size=”sm” align=”center” css_animation=”flipInX” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fmostafid.ir%2F%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25b5%25d9%2588%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%2F|title:%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86|target:_blank”]
[vc_btn title=”برنامه رادیویی در محضر قرآن” style=”classic” color=”blue” size=”sm” align=”center” css_animation=”flipInX” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fmostafid.ir%2F%25d8%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b6%25d8%25b1-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586-%25da%25a9%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2585%2F|title:%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85|target:_blank”]
فهرست