آموزش صرف و نحو عربی - دکتر حمید رضا مستفید

عضو سابق هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی
مؤلف حاشیۀ لغوی-ادبی «در محضر قرآن کریم»


اقتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُم وَهُم فی غَفلَةٍ مُعْرِضون
برای مردم، زمان حسابشان نزدیک شده است،
درحالی‌که آنان در غفلتی روی‌گردان‌اند…
(سوره انبیاء علیهم‌السلام: ۱)

آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید


اقتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُم وَهُم فی غَفلَةٍ مُعْرِضون
برای مردم، زمان حسابشان نزدیک شده است،
درحالی‌که آنان در غفلتی روی‌گردان‌اند…
(سوره انبیاء علیهم‌السلام: ۱)

آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید
آموزش صرف و نحو عربی - دکتر حمید رضا مستفید

عضو سابق هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث
دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی
مؤلف حاشیۀ لغوی-ادبی «در محضر قرآن کریم»

آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید


اقتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُم وَهُم فی غَفلَةٍ مُعْرِضون
برای مردم، زمان حسابشان نزدیک شده است،
درحالی‌که آنان در غفلتی روی‌گردان‌اند…
(سوره انبیاء علیهم‌السلام: ۱)

keyboard_arrow_up