دکتر حمید رضا مستفید

بایگانی آموزش عربی

بایگانی آموزش عربی را که پیش از این برگزار شده، در ادامه مشاهده می‌کنید. مدت‌زمان هر جلسه از این بایگانی‌ها حدوداً یک ساعت و جلسه به‌صورت تصویری (تصویر متن درس به همراه صوت) است.

از هر دوره، بخشی به صورت رایگان قابل بارگذاری است. همچنین در صورت تمایل می‌توانید دورۀ مورد نظر خود را به‌صورت کامل و از طریق خرید برخط دریافت کنید.

نرم‌افزارهای مورد نیاز برای استفاده از این فایل‌ها را می‌توانید از صفحۀ منابع لازم برای کلاس‌ها دریافت کنید.

جلسات رایگان

جلسات زیر را می‌توانید به صورت رایگان دریافت کنید:

عنوان دورهجلسه
متن‌خوانی عمومی عربیجلسه اول ترم 1
جلسه اول ترم 2
متن‌خوانی و ترجمه متون مذهبیجلسه اول
جلسه دوم
متن‌خوانی متون مطبوعات و رسانهجلسه اول
جلسه دوم
آموزش قواعد (صرف و نحو)جلسه اول
متن‌خوانی متون تخصصی (مجمع البیان و...)جلسه اول

بایگانی آموزش عربی را که پیش از این برگزار شده، در ادامه مشاهده می‌کنید. مدت‌زمان هر جلسه از این بایگانی‌ها حدوداً یک ساعت و جلسه به‌صورت تصویری (تصویر متن درس به همراه صوت) است.

از هر دوره، بخشی به صورت رایگان قابل بارگذاری است. همچنین در صورت تمایل می‌توانید دورۀ مورد نظر خود را به‌صورت کامل و از طریق خرید برخط دریافت کنید.

نرم‌افزارهای مورد نیاز برای استفاده از این فایل‌ها را می‌توانید از صفحۀ منابع لازم برای کلاس‌ها دریافت کنید.

جلسات رایگان

جلسات زیر را می‌توانید به صورت رایگان دریافت کنید:

عنوان دورهجلسه
متن‌خوانی عمومی عربیجلسه اول ترم 1
جلسه اول ترم 2
متن‌خوانی و ترجمه متون مذهبیجلسه اول
جلسه دوم
متن‌خوانی متون مطبوعات و رسانهجلسه اول
جلسه دوم
آموزش قواعد (صرف و نحو)جلسه اول
متن‌خوانی متون تخصصی (مجمع البیان و...)جلسه اول

خرید برخط

ابتدا ترم یا ترم‌های مورد نظر خود را از میان دوره‌های زیر، انتخاب و سپس بر روی کلید «سبد خرید» کلیک کنید. پس از تکمیل خرید، پیوند بارگذاری دوره(ها) به نشانی رایانامۀ شما ارسال می‌شود.

محتوای ترم‌های 1 تا 10 در این فایل که توسط خانم امیدوار تهیه شده، نوشته شده است.

ترم 1

ترم 2

توضیح: چهل دقیقه از این ترم، صوتی و مابقی، تصویری است.

ترم 3

توضیح: جلسۀ هشتم این ترم ناموجود است و هزینۀ آن کم شده است.

ترم 4

ترم 5

ترم 6

ترم 7

ترم 8

ترم 9

ترم 10

ترم 11

محتوا: (مبادئ العربیة 2) از انتهای بخش مرفوعات: «مراجعة علی المرفوعات» تا درس «تعجب» از مفعول به در بخش منصوبات.

ترم 12

محتوا: (مبادئ العربیة 2) تتمه بحث مفعول به، تعجب، اشتغال، مفعول مطلق. مفعول له.

ترم 13

محتوا: (مبادئ العربیة 2) تتمه ...

ترم 1

ترم 2

ترم 3

ترم 4

ترم 5

ترم 6

ترم 7

ترم 1

ترم 2

ترم 1

ترم 2

ترم 3

ترم 4

ترم 5

ترم 6

دوره اول - ترم 1

دوره اول - ترم 2

پیوند کوتاه: