دکتر حمید رضا مستفید

بایگانی آموزش عربی

بایگانی آموزش عربی را که پیش از این برگزار شده، در ادامه مشاهده می‌کنید. هر ترم شامل ۱۰ جلسه و مدت‌زمان هر جلسه حدوداً یک ساعت و جلسه به‌صورت تصویری (تصویر متن درس به همراه صوت) است.

از هر دوره، بخشی به صورت رایگان قابل بارگذاری است. همچنین در صورت تمایل می‌توانید دورۀ مورد نظر خود را به‌صورت کامل و از طریق خرید برخط یا غیربرخط دریافت کنید.

نرم‌افزارهای مورد نیاز برای استفاده از این فایل‌ها را می‌توانید از صفحۀ منابع لازم برای کلاس‌ها دریافت کنید.

جلسات رایگان

جلسات زیر را می‌توانید به صورت رایگان دریافت کنید:

عنوان دورهجلسهعنوان دورهجلسه
آموزش قواعد (صرف و نحو)جلسه اول متن‌خوانی متون مطبوعات و رسانهجلسه اولجلسه دوم
متن‌خوانی متون تخصصی (مجمع البیان و...)جلسه اول
متن‌خوانی و ترجمه متون مذهبیجلسه اولجلسه دوم متن‌خوانی عمومی عربیجلسه اول ترم 1جلسه اول ترم 2

بایگانی آموزش عربی را که پیش از این برگزار شده، در ادامه مشاهده می‌کنید. هر ترم شامل ۱۰ جلسه و مدت‌زمان هر جلسه حدوداً یک ساعت و جلسه به‌صورت تصویری (تصویر متن درس به همراه صوت) است.

از هر دوره، بخشی به صورت رایگان قابل بارگذاری است. همچنین در صورت تمایل می‌توانید دورۀ مورد نظر خود را به‌صورت کامل و از طریق خرید برخط یا غیربرخط دریافت کنید.

نرم‌افزارهای مورد نیاز برای استفاده از این فایل‌ها را می‌توانید از صفحۀ منابع لازم برای کلاس‌ها دریافت کنید.

جلسات رایگان

جلسات زیر را می‌توانید به صورت رایگان دریافت کنید:

عنوان دورهجلسه
آموزش قواعد (صرف و نحو)جلسه اول
متن‌خوانی متون تخصصی
(مجمع البیان و...)
جلسه اول
متن‌خوانی و ترجمه
متون مذهبی
جلسه اولجلسه دوم
متن‌خوانی متون
مطبوعات و رسانه
جلسه اولجلسه دوم
متن‌خوانی عمومی عربیجلسه 1 - ترم 1جلسه 1 - ترم 2

خرید فایل‌ها

قیمت خرید ترم‌های به شرح زیر است. عنوان ترم(های) مورد نظر خود را برای کاربر mr7167 در پیام‌رسان ایتا یا برای نشانی mostafid.ir@gmail.com ارسال کنید تا پس از پرداخت وجه آن، پیوند بارگذاری برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6104337802132397
بانک ملت - به نام حمید رضا مستفید

آموزش قواعد (صرف و نحو)

منبع اصلی این دوره، جلد دوم از کتاب «مبادئ العربیة» تألیف رشید الشرتونی (جلد ۲) است. در کنار این کتاب و در خلال تدریس، به کتب جانبی دیگری نیز مراجعه شده است. ضمناً آموزش صرف و نحو عربی با نگاه به افق فهم قرآن کریم و روایات معصومان علیهم‌السلام برگزار گردیده است.

محتوای ترم‌های 1 تا 13 (آخرین ترم برگزار‌شده) در این فایل که توسط خانم امیدوار به تفکیک جلسات هر ترم تهیه شده، نوشته شده است.

ترم 1«تعریف الصرف» تا پایان «معانی الابواب»150.000 تومان
ترم 2«معتلات ـ الثلاثي المزيد» و حل تمارین «معانی الابواب» تا حل تمارین «معتلات ـ الثلاثي المزيد»150.000 تومان
چهل دقیقه از این ترم، صوتی است.
ترم 3«صيغة الماضي» تا پایان «المصدر»135.000 تومان
جلسۀ هشتم این ترم ناموجود است و هزینۀ آن کم شده است.
ترم 4«الصفة: اسم الفاعل و اسم المفعول‏» تا پایان «اقسام الجمع»150.000 تومان
ترم 5«النسبة» تا پایان : «العدد الاصلي»150.000 تومان
ترم 6«تذکیر العدد المتأخر وتأنيثه إذا کان من الثلاثة إلی العشرة» از کتاب «النحو الوافي» تا «كتابة الهمزة» از کتاب «مبادئ العربية»150.000 تومان
ترم 7حل تمارین «كتابة الهمزة» تا «مواضع جزم الفعل المضارع‏» (ناتمام)150.000 تومان
ترم 8ادامۀ «مواضع جزم الفعل المضارع‏» تا «مواضع رفع الاسم: نائب الفاعل‏» و حل بخشی از تمارین150.000 تومان
ترم 9ادامۀ تمارین «مواضع رفع الاسم: نائب الفاعل‏» تا «النواسخ: الافعال الناقصة و افعال المقاربة» (ناتمام)150.000 تومان
ترم 10ادامۀ «النواسخ: الافعال الناقصة و افعال المقاربة» تا «النواسخ: الاحرف المشبهة بالفعل‏» و حل بخشی از تمارین150.000 تومان
ترم 11ادامۀ حل تمارین «النواسخ: الاحرف المشبهة بالفعل‏» و حل تمارین دوره‌ای (مراجعة علی المرفوعات) تا «ملحق المفعول به: التعجب‏»150.000 تومان
ترم 12حل تمارین «ملحق المفعول به: التعجب‏» تا «مواضع نصب الاسم: المفعولُ لأجله‏»150.000 تومان
ترم 13حل تمارین «مواضع نصب الاسم: المفعولُ لأجله‏» تا «مواضع نصب الاسم: الحال‏‏‏‏» و حل بخشی از تمارین150.000 تومان
ترم 14تتمه مباحث حال، مبحث تمییز، مبحث منادی، مبحث ندبه، مبحث استغاثه، توضیح عبارت «یا لثارات الحسین»، مراجعة في المنصوبات، مجرور به حرف جر150.000 تومان
ترم 15150.000 تومان

متن‌خوانی و ترجمه متون مذهبی (ادعیه و زیارات)

در این دوره طبق درخواست دانشجویان، ادعیه و زیاراتی محور تدریس قرار گرفته و در حین آن، قواعد مرتبط با متن، توضیح داده شده است.

شامل 7 ترم - هزینۀ هر ترم برابر با 150.000 تومان

متن‌خوانی متون مطبوعات و رسانه

شامل 2 ترم - هزینۀ هر ترم برابر با 150.000 تومان

متن‌خوانی عمومی عربی

در این دوره‌ها متون سادۀ عربی، محور تدریس قرار گرفته و در حین آن، قواعد مرتبط، توضیح داده شده است.

شامل 6 ترم - هزینۀ هر ترم برابر با 100.000 تومان

متن‌خوانی متون تخصصی (مجمع‌البیان و…)

در این دوره‌ها متون تخصصی ازجمله کتاب مجمع البیان و… محور تدریس قرار گرفته و در حین آن، قواعد مرتبط با متن، توضیح داده شده است.

شامل 3 ترم (دو ترم در دورۀ اول و یک ترم در دورۀ دوم) - هزینۀ هر ترم برابر با 150.000 تومان

پیوند کوتاه: