دکتر حمید رضا مستفید

بایگانی آموزش عربی

بایگانی آموزش عربی را که پیش از این برگزار شده، در ادامه مشاهده می‌کنید. هر ترم شامل ۱۰ جلسه و مدت‌زمان هر جلسه حدوداً یک ساعت و جلسه به‌صورت تصویری (تصویر متن درس به همراه صوت) است.

از هر دوره، بخشی به صورت رایگان قابل بارگذاری است. همچنین در صورت تمایل می‌توانید دورۀ مورد نظر خود را به‌صورت کامل و از طریق خرید برخط یا غیربرخط دریافت کنید.

پیشنهاد می‌شود جهت دسترسی به متون مربوط به کلاس‌ها نرم‌افزارهای حاوی متون علمی  را از وبگاه مرکز نور تهیه بفرمایید. از جمله «کتابخانۀ ادبیات عربی» (حاوی کتاب مبادئ العربیه) و «قاموس النور» (حاوی کتب لغتنامه) و «جامع تفاسیر نور» (حاوی کتاب مجمع البیان).

نرم‌افزارهای مورد نیاز برای استفاده از این فایل‌ها را می‌توانید از صفحۀ منابع لازم برای کلاس‌ها دریافت کنید.

جلسات رایگان

جلسات زیر را می‌توانید به صورت رایگان دریافت کنید:

عنوان دورهجلسهعنوان دورهجلسه
آموزش قواعد (صرف و نحو)جلسه اول متن‌خوانی متون مطبوعات و رسانهجلسه اولجلسه دوم
متن‌خوانی متون تخصصی (مجمع البیان و...)جلسه اول
متن‌خوانی و ترجمه متون مذهبیجلسه اولجلسه دوم متن‌خوانی عمومی عربیجلسه اول ترم ۱جلسه اول ترم ۲

جلسات زیر را می‌توانید به صورت رایگان دریافت کنید:

عنوان دورهجلسه
آموزش قواعد (صرف و نحو)جلسه اول
متن‌خوانی متون تخصصی
(مجمع البیان و...)
جلسه اول
متن‌خوانی و ترجمه
متون مذهبی
جلسه اولجلسه دوم
متن‌خوانی متون
مطبوعات و رسانه
جلسه اولجلسه دوم
متن‌خوانی عمومی عربیجلسه ۱ - ترم ۱جلسه ۱ - ترم ۲

خرید فایل‌ها

جهت خرید فایل‌های آموزشی عربی، ازجمله:

  • آموزش قواعد (صرف و نحو)
  • متن‌خوانی و ترجمه متون مذهبی (ادعیه و زیارات)
  • متن‌خوانی متون مطبوعات و رسانه
  • متن‌خوانی عمومی عربی
  • متن‌خوانی متون تخصصی (مجمع‌البیان و…)

به فروشگاه فایل مراجعه فرمایید:

پیوند کوتاه: