آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید
  1. خانه
  2. دریافت برنامه در محضر قرآن کریم

دریافت برنامه در محضر قرآن کریم

در محضر قرآن کریم دکتر حمید رضا مستفید

دریافت برنامه در محضر قرآن کریم که با محوریت بررسی نکات صرفی، نحوی و لغوی آیات قرآن کریم، از رادیو قرآن پخش می‌شود. این برنامه با هدف آموزش ترجمۀ صحیح آیات قرآن کریم در روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۹:۴۵ به مدت ۲۵ دقیقه بر روی آنتن می‌رود.

تاکنون توضیحات لغوی-ادبی سوره‌های قاف تا آخر قرآن کریم بارگذاری شده و در دسترس علاقه‌مندان به بحث‌های لغوی و ادبی قرآن کریم است. برای استماع یا دریافت برنامه در محضر قرآن کریم از کلیدهای زیر استفاده کنید:

مجموعۀ مکتوب «در محضر قرآن کریم» نیز که شامل توضیحات لغوی‌ادبی قرآن کریم است، منتشر شده است. برای آشنایی با این مجموعه این صفحه را ببینید.