این صفحه جهت پرداخت‌های خارج از روال وبگاه و مرتبط با کلاس‌های آموزش عربی، فایل‌های آموزشی و یا خرید از فروشگاه کتاب است.

جهت دریافت پیامک‌های مرتبط با ثبت نام، لطفاٌ پیامک‌های تبلیغاتی خود را از حالت مسدود خارج کنید.