آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید
 1. خانه
 2. فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

فهرست مقالات به چاپ رسیده به شرح زیر است:

مقاله «جزء» در دانشنامه جهان اسلام

 • همکار: والازاده، ابوالفضل

۱۳۹۸روایات «قرائة الناس» و انگارۀ مطابقت آن با قرائت حفص از عاصم

 • همکار: عامی مطلق، امیرحسین
 • مجله: کتاب قیم » بهار و تابستان ۱۳۹۸ – شماره ۲۰

۱۳۹۷مراحل تطوّر معیار «مطابقت قرائت با رسم مصحف» در پذیرش قرائات

 • همکار: فقهی‌زاده، عبدالهادی؛ محمدی انویق، مجتبی
 • مجله: مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی » زمستان ۱۳۹۷ – شماره ۴ (پیایی ۸)

۱۳۹۶جایگاه روایات در تفسیر «اطیب البیان»

 • همکار: وطنی، زینب
 • مجله: آینه معرفت » زمستان ۱۳۹۶ – شماره ۵۳

۱۳۹۴آسیب‌شناسی دین‌داری در بعد عملکرد از منظر قرآن کریم

 • همکار: کاشانی، فاطمه
 • مجله: کتاب و سنت » بهار ۱۳۹۴ – شماره ۶

۱۳۹۳مقدمه‌ای بر دانش وقف و ابتدا

 • مجله: رشد آموزش قرآن » تابستان ۱۳۹۳ – شماره ۴۵

۱۳۹۰معرفی مصحفی کهن متعلق به سده ۴ هجری قمری

 • همکار: نوشاوند، راحله
 • مجله: مطالعات تاریخی قرآن و حدیث » بهار و تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۴۹

۱۳۸۹وقف و ابتدا: از کجا شروع کنیم؟ در کجا وقف کنیم؟ مقدمه‌ای بر دانش وقف و ابتدا

 • مجله: رشد آموزش قرآن » پاییز ۱۳۸۹ – شماره ۳۰

۱۳۸۸تعیین سوره‌ها و آیه‌ها در قطعات پوست‌نوشت قرآن؛ (از مجموعۀ شخصی محمدرضا ابوئی مهریزی)

 • مجله: نامه بهارستان » پاییز ۱۳۸۸ – شماره ۱۵

۱۳۸۸رسالة النقط و الشکل؛ (آنکارا، مجموعۀ اسماعیل صائب، ش ۳ /۵۴۷) تألیف ابوبکر محمد بن السری السراج

 • مجله: نامه بهارستان » پاییز ۱۳۸۸ – شماره ۱۵

۱۳۸۲نکته‌ها و سوره‌ها

 • مجله: رشد آموزش قرآن » ۱۳۸۲ – شماره ۲

۱۳۸۱مروری بر تاریخچۀ نگارش قرآن کریم: صیانت از خط قرآن در سایۀ اعراب و نقطه‌گذاری

 • مجله: گلستان قرآن » اول اسفند ۱۳۸۱ – شماره ۱۴۲

۱۳۸۱نکته‌ها و سوره‌ها

 • مجله: رشد آموزش قرآن » ۱۳۸۱ – شماره ۱ ‏

۱۳۸۱تحزیب و تجزئۀ قرآن کریم

 • مجله: رشد آموزش قرآن » ۱۳۸۱ – شماره ۱

۱۳۸۱تأثیر خط در پیدایش قراءات

 • مجله: تحقیقات اسلامی » بهار و تابستان ۱۳۸۱، سال چهاردهم، شماره ۱ و ۲ و سال پانزدهم

فهرست مقالات به چاپ رسیده به شرح زیر است:

مقاله «جزء» در دانشنامه جهان اسلام

 • همکار: والازاده، ابوالفضل

۱۳۹۸روایات «قرائة الناس» و انگارۀ مطابقت آن با قرائت حفص از عاصم

 • همکار: عامی مطلق، امیرحسین
 • مجله: کتاب قیم » بهار و تابستان ۱۳۹۸ – شماره ۲۰

۱۳۹۷مراحل تطوّر معیار «مطابقت قرائت با رسم مصحف» در پذیرش قرائات

 • همکار: فقهی‌زاده، عبدالهادی؛ محمدی انویق، مجتبی
 • مجله: مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی » زمستان ۱۳۹۷ – شماره ۴ (پیایی ۸)

۱۳۹۶جایگاه روایات در تفسیر «اطیب البیان»

 • همکار: وطنی، زینب
 • مجله: آینه معرفت » زمستان ۱۳۹۶ – شماره ۵۳

۱۳۹۴آسیب‌شناسی دین‌داری در بعد عملکرد از منظر قرآن کریم

 • همکار: کاشانی، فاطمه
 • مجله: کتاب و سنت » بهار ۱۳۹۴ – شماره ۶

۱۳۹۳مقدمه‌ای بر دانش وقف و ابتدا

 • مجله: رشد آموزش قرآن » تابستان ۱۳۹۳ – شماره ۴۵

۱۳۹۰معرفی مصحفی کهن متعلق به سده ۴ هجری قمری

 • همکار: نوشاوند، راحله
 • مجله: مطالعات تاریخی قرآن و حدیث » بهار و تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۴۹

۱۳۸۹وقف و ابتدا: از کجا شروع کنیم؟ در کجا وقف کنیم؟ مقدمه‌ای بر دانش وقف و ابتدا

 • مجله: رشد آموزش قرآن » پاییز ۱۳۸۹ – شماره ۳۰

۱۳۸۸تعیین سوره‌ها و آیه‌ها در قطعات پوست‌نوشت قرآن؛ (از مجموعۀ شخصی محمدرضا ابوئی مهریزی)

 • مجله: نامه بهارستان » پاییز ۱۳۸۸ – شماره ۱۵

۱۳۸۸رسالة النقط و الشکل؛ (آنکارا، مجموعۀ اسماعیل صائب، ش ۳ /۵۴۷) تألیف ابوبکر محمد بن السری السراج

 • مجله: نامه بهارستان » پاییز ۱۳۸۸ – شماره ۱۵

۱۳۸۲نکته‌ها و سوره‌ها

 • مجله: رشد آموزش قرآن » ۱۳۸۲ – شماره ۲

۱۳۸۱مروری بر تاریخچۀ نگارش قرآن کریم: صیانت از خط قرآن در سایۀ اعراب و نقطه‌گذاری

 • مجله: گلستان قرآن » اول اسفند ۱۳۸۱ – شماره ۱۴۲

۱۳۸۱نکته‌ها و سوره‌ها

 • مجله: رشد آموزش قرآن » ۱۳۸۱ – شماره ۱ ‏

۱۳۸۱تحزیب و تجزئۀ قرآن کریم

 • مجله: رشد آموزش قرآن » ۱۳۸۱ – شماره ۱

۱۳۸۱تأثیر خط در پیدایش قراءات

 • مجله: تحقیقات اسلامی » بهار و تابستان ۱۳۸۱، سال چهاردهم، شماره ۱ و ۲ و سال پانزدهم
فهرست