فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

فهرست مقالات به چاپ رسیده به شرح زیر است:

مقاله «جزء» در دانشنامه جهان اسلام

همکار: والازاده، ابوالفضل

فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

روایات «قرائة الناس» و انگارۀ مطابقت آن با قرائت حفص از عاصم

کتاب قیم » بهار و تابستان ۱۳۹۸ – شماره ۲۰

همکار: عامی مطلق، امیرحسین

فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

مراحل تطوّر معیار «مطابقت قرائت با رسم مصحف» در پذیرش قرائات

مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی » زمستان ۱۳۹۷ – شماره ۴ (پیایی ۸)

همکار: فقهی‌زاده، عبدالهادی؛ محمدی انویق، مجتبی

فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

جایگاه روایات در تفسیر «اطیب البیان»

آینه معرفت » زمستان ۱۳۹۶ – شماره ۵۳

همکار: وطنی، زینب

فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

آسیب‌شناسی دین‌داری در بعد عملکرد از منظر قرآن کریم

کتاب و سنت » بهار ۱۳۹۴ – شماره ۶

همکار: کاشانی، فاطمه

فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

مقدمه‌ای بر دانش وقف و ابتدا

رشد آموزش قرآن » تابستان ۱۳۹۳ – شماره ۴۵
فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

معرفی مصحفی کهن متعلق به سده ۴ هجری قمری

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث » بهار و تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۴۹

همکار: نوشاوند، راحله

فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

وقف و ابتدا: از کجا شروع کنیم؟ در کجا وقف کنیم؟ مقدمه‌ای بر دانش وقف و ابتدا

رشد آموزش قرآن » پاییز ۱۳۸۹ – شماره ۳۰
فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

تعیین سوره‌ها و آیه‌ها در قطعات پوست‌نوشت قرآن؛ (از مجموعۀ شخصی محمدرضا ابوئی مهریزی)

نامه بهارستان » پاییز ۱۳۸۸ – شماره ۱۵
فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

رسالة النقط و الشکل؛ (آنکارا، مجموعۀ اسماعیل صائب، ش ۳ /۵۴۷) تألیف ابوبکر محمد بن السری السراج

نامه بهارستان » پاییز ۱۳۸۸ – شماره ۱۵
فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

نکته‌ها و سوره‌ها

رشد آموزش قرآن » ۱۳۸۲ – شماره ۲
فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

مروری بر تاریخچه نگارش قرآن کریم: صیانت از خط قرآن در سایه اعراب و نقطه‌گذاری

گلستان قرآن » اول اسفند ۱۳۸۱ – شماره ۱۴۲
فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

نکته‌ها و سوره‌ها

رشد آموزش قرآن » ۱۳۸۱ – شماره ۱ ‏
فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

تحزیب و تجزئۀ قرآن کریم

رشد آموزش قرآن » ۱۳۸۱ – شماره ۱ ‏
فهرست مقالات دکتر حمید رضا مستفید

تأثیر خط در پیدایش قرائات

تحقیقات اسلامی » بهار و تابستان ۱۳۸۱، سال چهاردهم، شماره ۱ و ۲ و سال پانزدهم
keyboard_arrow_up