دکتر حمید رضا مستفید

کتاب در محضر قرآن کریم

کتاب در محضر قرآن کریم مجموعه‌ای چندجلدی است که با تکیه بر منابع دست اول تفسیری، لغوی، ادبی، تاریخی، فقهی و… به شرح و توضیح کلمات و عبارات قرآن کریم پرداخته، بخش زیادی از نیاز علاقمندان و محققان را در مورد معنای عبارات و کلمات قرآن کریم و نیز بخشی از قواعد ادبی آن مرتفع می‌سازد.

این مجموعه توسط انتشارات مرکز طبع و نشر قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و شرکت انتشارات حنیف منتشر شده است.

کتاب در محضر قرآن کریم دکتر حمید رضا مستفید

محتوای کتاب

در کتاب در محضر قرآن کریم متن قرآن کریم در صفحات سمت راست قرار داده شده و در صفحات سمت چپ، ترجمۀ آن‌ها درج شده است؛ این ترجمه بر اساس مطالبی است که در حاشیه و توضیحات تکمیلی آمده و نگاشتۀ مؤلف است. توضیحات لغوی-ادبی ابتداءاً در حاشیۀ کتاب؛ یعنی در کنار متن آیات و ترجمۀ آن‌ها قرار گرفته است. در مواردی که فضای حاشیه اجازۀ توضیح و تفصیل بیشتری را نمی‌داده، در صورت ضرورت، این توضیحات به بخش پایان هر جلد و تحت عنوان «توضیحات تکمیلی» منتقل شده است.

وضعیت انتشار

از این مجموعه تا کنون ۴ جلد (سه جلد ابتدایی و جلد پایانی) به چاپ رسیده است: جلد اول شامل سورۀ حمد تا پایان سورۀ آل عمران، جلد دوم، سورۀ نساء تا پایان سورۀ اعراف، جلد سوم، سورۀ انفال تا پایان سورۀ نحل و جلد هفتم، شامل سورۀ احقاف تا پایان قرآن کریم است. جلد چهارم نیز که شامل سور مبارکۀ اسراء تا پایان نور است، از مراحل نگارش عبور کرده و در مراحل پایانی آماده‌سازی و تصحیح است.

مابقی سوره‌های قرآن کریم که شامل سور مبارکۀ فرقان تا پایان جاثیه است، پس از تحقیق، تصحیح و آماده‌سازی منتشر خواهد شد، ان‌شاءالله.

منبع درسی وزارت علوم

جلد آخر کتاب در محضر قرآن کریم از طرف وزارت علوم به‌عنوان یکی از کتاب‌های درسی رشتۀ الهیات و معارف اسلامی در گرایش علوم قرآن و حدیث معرفی شده است. این جلد در چاپ دوم آن، به سفارش وزارت علوم بدون ترجمۀ آیات چاپ شده و ان‌شاءالله چاپ سوم آن به‌همراه ترجمه چاپ خواهد شد.

نسخۀ صوتی

این مجموعه هم‌اکنون در برنامۀ رادیویی «در محضر قرآن» در رادیو قرآن نیز تدریس و پخش می‌شود. فایل‌های صوتی این برنامه را می‌تونید از صفحۀ «دریافت برنامه رادیو» دریافت کنید.

مطالعۀ نمونۀ کتاب

برای مشاهدۀ نمونه‌ای از این مجموعه، از این پیوندها استفاده کنید:

خرید کتاب

برای خرید کتاب در محضر قرآن کریم به فروشگاه کتاب مراجعه کنید:

پیوند کوتاه:
0

0 تومان