آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید

کتاب در محضر قرآن کریم مجموعه‌ای چندجلدی است که با تکیه بر منابع دست اول تفسیری، لغوی، ادبی، تاریخی، فقهی و… به شرح و توضیح کلمات و عبارات قرآن کریم پرداخته، بخش زیادی از نیاز علاقه‌مندان و محققان را در مورد معنای عبارات و کلمات قرآن کریم و نیز بخشی از قواعد ادبی آن مرتفع می‌سازد.

این مجموعه از سوی انتشارات مرکز طبع و نشر قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و شرکت انتشارات حنیف منتشر شده است.

کتاب در محضر قرآن کریم دکتر حمید رضا مستفید

محتوای کتاب در محضر قرآن کریم

در کتاب در محضر قرآن کریم متن قرآن کریم در صفحات سمت راست قرار داده شده و در صفحات سمت چپ، ترجمۀ آن‌ها درج شده است؛ این ترجمه بر اساس مطالبی است که در حاشیه و توضیحات تکمیلی آمده و نگاشتۀ مؤلف است. توضیحات لغوی-ادبی ابتداءاً در حاشیۀ کتاب؛ یعنی در کنار متن آیات و ترجمۀ آن‌ها قرار گرفته است. در مواردی که فضای حاشیه اجازۀ توضیح و تفصیل بیشتری را نمی‌داده، در صورت ضرورت، این توضیحات به بخش پایان هر جلد و تحت عنوان «توضیحات تکمیلی» منتقل شده است.

وضعیت انتشار مجموعۀ در محضر قرآن کریم

از این مجموعه تا کنون ۵ جلد (چهار جلد ابتدایی و جلد پایانی) به چاپ رسیده است: جلد اول شامل سوره‌های مبارک حمد، بقره و آل‌عمران؛ جلد دوم شامل سوره‌های مبارک نساء، مائده، انعام و اعراف؛ جلد سوم شامل سوره‌های مبارک انفال، توبه، یونس، هود، یوسف (علیهم‌السلام)، رعد، ابراهیم (علیه‌السلام)، حجر و نحل؛ جلد چهارم شامل سوره‌های مبارک اسراء، کهف، مریم (علیهاالسلام)، طه، انبیاء (علیهم‌السلام)، حج، مؤمنون و نور؛ و جلد هفتم شامل سوره‌های احقاف تا پایان قرآن کریم است.

تدوین محتوای جلد پنجم نیز که شامل سور مبارک فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده و احزاب است، پایان یافته و لازم است فرایندهای بازبینی، تصحیح و آماده‌سازی را پشت سر بگذارد.

مابقی سوره‌های قرآن کریم (جلد ششم) که شامل سور مبارک سبأ، فاطر، یس، صافاات، ص، زمر، غافر، فصلت، شوری، زخرف، دخلن و جاثیه است، پس از تحقیق، تدوین، بازبینی، تصحیح و آماده‌سازی منتشر خواهد شد، ان‌شاءالله.

جلد اول۱۰۰%

۱۰۰%

سوره‌های مبارک حمد تا آل‌عمران

جلد دوم۱۰۰%

۱۰۰%

سوره‌های مبارک نساء تا اعراف

جلد سوم۱۰۰%

۱۰۰%

سوره‌های مبارک انفال تا نحل

جلد چهارم۱۰۰%

۱۰۰%

سوره‌های مبارک اسراء تا نور

جلد پنجم۶۰%

۶۰%

سوره‌های مبارک فرقان تا احزاب

جلد ششم۰%

۰%

سوره‌های مبارک سبأ تا جاثیه

جلد هفتم۱۰۰%

۱۰۰%

سوره‌های مبارک احقاف تا پایان قرآن کریم

در محضر قرآن کریم؛ منبع درسی در وزارت علوم

جلد آخر کتاب در محضر قرآن کریم از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از منابع درسی رشتۀ الهیات و معارف اسلامی در گرایش علوم قرآن و حدیث معرفی شده است. این جلد در چاپ دوم آن، به سفارش وزارت مذکور بدون ترجمۀ آیات چاپ شده و ان‌شاءالله چاپ سوم آن به‌همراه ترجمه به چاپ خواهد رسید.

نسخۀ صوتی در محضر قرآن کریم

این مجموعه هم‌اکنون در برنامۀ رادیویی «در محضر قرآن» در رادیو قرآن نیز تدریس و پخش می‌شود. فایل‌های صوتی این برنامه را می‌تونید از صفحۀ زیر دریافت کنید:

مطالعۀ آنلاین نمونۀ کتاب در محضر قرآن کریم

خرید کتاب در محضر قرآن کریم

برای خرید کتاب در محضر قرآن کریم به بخش فروشگاه سایت مراجعه کنید: