آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید

آموزش قواعد (صرف و نحو) – ترم ۲

۲۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

آموزش قواعد (صرف و نحو) – ترم ۲ شامل «معتلات ـ الثلاثي المزيد» و حل تمارین «معانی الابواب» تا حل تمارین «معتلات ـ الثلاثي المزيد»

چهل دقیقه از این ترم، صوتی است.

فهرست