آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید
اشتراک‌گذاری محصول
دسته‌بندی: صرف و نحو>فایل

آموزش قواعد (صرف و نحو) – ترم ۳

۱۸۰,۰۰۰ تومان

آموزش قواعد (صرف و نحو) – ترم ۳ شامل «صيغة الماضي» تا پایان «المصدر».

جلسۀ هشتم این ترم ناموجود است و هزینۀ آن کم شده است.

اشتراک‌گذاری محصول