آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید
اشتراک‌گذاری محصول
دسته‌بندی: صرف و نحو‌ > ‌فایل

آموزش قواعد (صرف و نحو) – ترم ۴

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش قواعد (صرف و نحو) – ترم ۴ شامل «الصفة: اسم الفاعل و اسم المفعول‏» تا پایان «اقسام الجمع»

اشتراک‌گذاری محصول