آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید
اشتراک‌گذاری محصول
دسته‌بندی: صرف و نحو>فایل

آموزش قواعد (صرف و نحو) – ترم ۷

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش قواعد (صرف و نحو) – ترم ۷ شامل حل تمارین «كتابة الهمزة» تا «مواضع جزم الفعل المضارع‏» (ناتمام)

اشتراک‌گذاری محصول