آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید

آموزش قواعد (صرف و نحو) – ترم ۸

۲۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

آموزش قواعد (صرف و نحو) – ترم ۸ شامل ادامۀ «مواضع جزم الفعل المضارع‏» تا «مواضع رفع الاسم: نائب الفاعل‏» و حل بخشی از تمارین

فهرست