آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید
اشتراک‌گذاری محصول
دسته‌بندی: صرف و نحو>فایل

آموزش قواعد (صرف و نحو) – ترم ۸

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش قواعد (صرف و نحو) – ترم ۸ شامل ادامۀ «مواضع جزم الفعل المضارع‏» تا «مواضع رفع الاسم: نائب الفاعل‏» و حل بخشی از تمارین

اشتراک‌گذاری محصول