آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید
اشتراک‌گذاری محصول
دسته‌بندی: صرف و نحو>فایل

آموزش قواعد (صرف و نحو) – ترم ۹

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش قواعد (صرف و نحو) – ترم ۹ شامل ادامۀ تمارین «مواضع رفع الاسم: نائب الفاعل‏» تا «النواسخ: الافعال الناقصة و افعال المقاربة» (ناتمام)

اشتراک‌گذاری محصول