آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید

تدریس کتاب آموزش عربی دکتر آذرنوش – جلد دوم – ترم ۲

۲۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

  • تدریس کتاب «آموزش زبان عربی» تألیف مرحوم دکتر «آذرتاش آذرنوش»از ادامۀ درس ۲۲ تا میانۀ درس ۲۴ (ابتدای عبارت «ولم تفرغ مریم من قراءة الجملة حتی صرخت صرخة شدیدة).
  • از ابتدای درس ۲۱ (ابتدای جلد) تا اواسط درس ۲۲ (ترجمه و توضیح متن و بخشی از قواعد درس ۲۲) در اینجا تدریس شده است.
  • جلد اول این کتاب (از درس ۱۵ تا آخر) در اینجا تدریس شده است.

توضیحات تکمیلی

مدرس

دکتر حمیدرضا مستفید

فهرست