اشتراک‌گذاری محصول
تدریس کتاب آموزش زبان عربی‌ > ‌فایل

تدریس کتاب آموزش عربی دکتر آذرنوش – جلد دوم – ترم ۲

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش عربی، ‌جلد یک آموزش عربی دکتر آذرنوش، ‌دکتر آذرتاش آذرنوش، ‌کتاب آموزش عربی، ‌کتاب دکتر آذرنوش

این محصول حاوی تدریس کتاب «آموزش زبان عربی» تألیف مرحوم دکتر «آذرتاش آذرنوش» از ادامۀ درس ۲۲ تا میانۀ درس ۲۴ (ابتدای عبارت «ولم تفرغ مریم من قراءة الجملة حتی صرخت صرخة شدیدة) است.

فایل تدریس سایر بخش‌ها:

  • از ابتدای درس ۲۱ (ابتدای جلد) تا اواسط درس ۲۲ (ترجمه و توضیح متن و بخشی از قواعد درس ۲۲) در اینجا تدریس شده است.
  • از ادامۀ درس ۲۴ تا پایان درس ۲۵در اینجا تدریس شده است.
  • جلد اول این کتاب (از درس ۱۵ تا آخر) در اینجا تدریس شده است.
مدرس: دکتر حمیدرضا مستفید
اشتراک‌گذاری محصول
keyboard_arrow_up