دکتر حمید رضا مستفید

حف

یادداشت ها و مطالب اینجانب را در این صفحه مشاهده می‌کنید:

یادداشت ها و مطالب اینجانب را در این صفحه مشاهده می‌کنید:

۲۱ اسفند ۱۳۹۹

پرسش و پاسخ با موضوع قرائات قرآن کریم

پرسش و پاسخ با موضوع قرائات قرآن کریم در ادامه آمده است. این پرسش و پاسخ، از سؤالات موجود در بخش ارتباط این وبگاه که از سوی مخاطبان مطرح شده، تدوین شده و با مقداری ویرایش، به شکل یک متن پیوسته درآمده است. با تشکر از سؤال‌کنندۀ محترم. منبعی برای مطالعه دربارۀ قرائات مختلف قرآن […]