دکتر حمید رضا مستفید

واژه رب

یادداشت ها و مطالب اینجانب را در این صفحه مشاهده می‌کنید:

یادداشت ها و مطالب اینجانب را در این صفحه مشاهده می‌کنید:

۲۰ دی ۱۳۹۸

معنای دقیق کلمۀ رب در قرآن کریم

معنای دقیق کلمۀ رب در قرآن کریم «مالک و صاحب اختیار» است: «رب کل شیء: مالکه» (صح، ل)، «الرَّبُّ: هو اللّه عزّ و جلّ، هو رَبُّ كلِّ شی‏ءٍ اَی مالكُه، و له الرُّبوبیَّة علی جمیع الخَلْق، لا شریك له، و هو رَبُّ الأربابِ، و مالِكُ المُلوكِ و الأملاك‏… و یقال: فلانٌ رَبُّ هذا الشی‏ءِ اَی […]