آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید

متنخوانی عمومی عربی

در این دوره‌ها متون سادۀ عربی، محور تدریس قرار گرفته و در حین آن، قواعد مرتبط، توضیح داده شده است.

مشاهده همه 6 نتیجه

فهرست