آموزش عربی دکتر حمید رضا مستفید

متنخوانی و ترجمه متون مذهبی

در این دوره طبق درخواست دانشجویان، ادعیه و زیاراتی محور تدریس قرار گرفته و در حین آن، قواعد مرتبط با متن، توضیح داده شده است.

مشاهده همه 7 نتیجه

فهرست